Tryb działania

Aquanet S.A. działa na podstawie:

• ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.);
• ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 poz. 139 z późn. zm.);
•  ustawy z dnia 26 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2016 r., poz. 573 z późn. zm.);
• statutu Spółki.

metryczka


Wytworzył: Magdalena Szudrowicz (31 marca 2017)
Opublikował: Zofia Koszutska-Taciak (31 marca 2017, 14:57:39)

Ostatnia zmiana: Zofia Koszutska-Taciak (17 lutego 2020, 14:23:10)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1972