Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Aquanet udostępnia dla swoich klientów dwa nowoczesne Punkty Obsługi Klienta (dalej zwane POK): przy ul. Dolna Wilda 126 oraz przy ul. Piątkowskiej 117/119 w Poznaniu. Specjaliści posiadają niezbędną wiedzę, wysokie umiejętności obsługi klienta oraz służą doradztwem w wielu sprawach związanych z działalnością Spółki.

Klient, przybywając do jednego z POK, może załatwić sprawy związane z procesem:
a. przyłączania do sieci wod-kan, tj. począwszy od opinii, warunków technicznych podłączenia, uzgodnień dokumentacji, zgód na wykonanie przyłączy wod-kan do odbioru technicznego oraz dokonywania rozdziałów instalacji wod-kan oraz zakładania wodomierzy mierzących pobór wody bezpowrotnie zużytej (tzw. wodomierzy ogrodowych),
b. przyłączania nowych sieci wod-kan do istniejących sieci wod-kan eksploatowanych przez Spółkę,
c. zawierania umów o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków, uaktualniania danych, uzyskiwania informacji o swoich płatnościach, rozliczeniach, podania aktualnego stan wodomierza,
d. składania wniosków, reklamacji i skarg,
e. zapłaty w kasie należności wynikających z faktur wystawionych przez Spółkę,
f. windykacyjnym, tj. między innymi ustalanie prolongat spłaty zadłużenia, czy spraw sądowych.

Dodatkowo pracownik POK poinformuje także o obowiązujących stawkach opłat za wodę i ścieki na obsługiwanym przez Spółkę obszarze oraz innych usługach świadczonych przez Spółkę nie zawartych w obowiązującej taryfie.

Obie placówki są przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych. Punkty Obsługi Klienta pracują w następujących godzinach:
• POK – przy ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu - czynny w poniedziałek: w godzinach 7:30-17:00, wtorek - piątek: w godzinach 7:30-15:30,
• POK – przy ul. Piątkowskiej 117/119 w Poznaniu - czynny w poniedziałek: w godzinach 9:00-17:00, wtorek - piątek: w godzinach 8:00-15:00.

Do dyspozycji klientów pozostaje również POK w Suchym Lesie przy ul. Obornickiej 149 (wjazd do ul. Nektarowej) - czynny w poniedziałek, środę i czwartek w godzinach: 7.00 - 9.00, 13.00 - 15.00; we wtorek i piątek w godzinach: 7.00 - 9.00, (lub po uprzednim umówieniu się pod numerem telefonu: 61/ 25 00 555, 693 430 411).

Podstawowym kanałem komunikacji w sytuacjach nagłych i awaryjnych jest bezpłatny numer Pogotowia Wodociągowego 994, który przyjmuje zgłoszenia całą dobę, Aktualny wykaz numerów telefonów znajduje się na naszej stronie www.aquanet.pl. 

Istnieje możliwość komunikacji klienta ze Spółką korespondencją elektroniczną. Specjalnie utworzony adres emaliowy klient@aquanet.pl umożliwia klientowi przesyłanie o każdej porze wszystkich informacji i zapytań dotyczących swojej nieruchomości w zakresie obsługiwanym przez Spółkę oraz dla przyszłych klientów adres: techniczny@aquanet.pl związany z procesem przyłączania się do sieci wod-kan. Dodatkowo każdy klient/mieszkaniec z obszaru działania Spółki może kontaktować się z Działem Marketingu w zakresie akcji/konkursów prowadzonych przez Spółkę pod adresem marketing@aquanet.pl. 

Ponadto klienci naszej Spółki mają możliwości skorzystania z dystrybucji e-faktury. 

Strona internetowa Spółki www.aquanet.pl jest miejscem, z którego klient ma możliwość uzyskania pełnej informacji o zakresie działalności prowadzonej przez Aquanet. Jest także przewodnikiem po firmie dla klienta, który chce nawiązać kontakt lub skorzystać z naszych usług. Na stronie www zawarte są niezbędne formularze i wnioski dla klienta, akty prawne związane z działalnością Spółki, procedury, instrukcje „krok po kroku”, np. jak podłączyć posesję czy obowiązujący cennik usług. Codziennie aktualizowana strona internetowa dostarcza klientowi dodatkowo niezbędnych informacji o występujących awariach, planowanych remontach, czy nowych inwestycjach.

W 2016 roku Aquanet uruchomił dla klientów Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (EBOK), w którym po zalogowaniu się do systemu – można na bieżąco przeglądać swoje faktury, kontrolować zużycie wody, dokonać płatności elektronicznej, złożyć reklamacje czy podać stan wodomierza. Do dyspozycji oddaliśmy także funkcjonalność EBOK, dedykowaną klientom pragnącym przyłączyć się do istniejącej sieci, umiejscowionej na wysokości ich posesji.

metryczka


Wytworzył: Anna Żurek- Borsiak (27 kwietnia 2017)
Opublikował: Zofia Koszutska-Taciak (27 kwietnia 2017, 10:12:49)

Ostatnia zmiana: Zofia Koszutska-Taciak (11 października 2019, 13:57:12)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2316