Status prawny

Aquanet S.A. jest spółką prawa handlowego z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego, działającą w formie spółki akcyjnej.

Spółka Aquanet S.A. działa na terytorium RP i za granicą.
Siedzibą Spółki jest miasto Poznań.
Adres: ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
tel. 61 835 91 00
fax. 61 835 90 12
NIP 777-00-03-274
REGON: 630999119

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 121 290 222,00  zł (w całości opłacony) i składa się z 759 133 864 akcji imiennych serii A, 98 378 877 akcji imiennych serii B, 985 000 akcji serii C, 1 015 000 akcji imiennych serii D, 15 000 000 akcji imiennych serii E, 650 000 akcji imiennych serii F, 234 868 281 akcji imiennych serii G, 3 938 200 akcji imiennych serii H, 7 321 000 akcji imiennych serii I,  po 1 zł każda. 

Spółka jest zarejestrowana pod numerem 0000234819 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS.

Aquanet jako spółka akcyjna rozpoczęła działalność 25 maja 2005 r.

metryczka


Wytworzył: Magdalena Szudrowicz (31 marca 2017)
Opublikował: Zofia Koszutska-Taciak (31 marca 2017, 14:48:58)

Ostatnia zmiana: Zofia Koszutska-Taciak (17 lutego 2020, 14:19:10)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4100