Tryb działania

Aquanet S.A. działa na podstawie:
  • ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.);
  • ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 poz. 2028 z późn. zm.);
  • ustawy z dnia 26 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2021 poz. 679, z późn. zm.);
  • statutu Spółki.

metryczka


Wytworzył: Magdalena Szudrowicz (31 marca 2017)
Opublikował: Zofia Koszutska-Taciak (31 marca 2017, 14:57:39)

Ostatnia zmiana: Zofia Koszutska-Taciak (10 sierpnia 2022, 11:35:43)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3104