W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Przedmiot działania i kompetencje Spółki

XML

Treść

Spółka realizuje na podstawie posiadanych zezwoleń:
1. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie: Miasta Poznania, Miasta Puszczykowo, Gminy Dopiewo, Gminy Kórnik, Gminy Mosina, Gminy Suchy Las, Miasta Luboń, Gminy Kostrzyn,  Gmin Uczestniczących w Związku Międzygminnym "Puszcza Zielonka" z siedzibą w Murowanej Goślinie: Gminy Murowana Goślina, Gminy Swarzędz, Gminy Czerwonak;
2. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę na części terenu: Gminy Rokietnica, Gminy Brodnica;
3. Zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie lokalizacji majątku wytworzonego w ramach realizacji projektu inwestycyjnego zrealizowanego przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" w Gminie Skoki i Gminie Pobiedziska.

Przedmiot działalności jest określony w rozdziale II Statutu Aquanet S.A.

§ 8
1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 
1) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z);  
2) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z);  
3) działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (PKD 38);  
4) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z);  
5) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41); 
6) roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42);  
7) roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43);  
8) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68);  
9) pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5);  
10) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);  
11) badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72);  
12) transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD 49);  
13) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3);  
14) handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych (PKD 45);  
15) działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71);  
16) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62.0);  
17) telekomunikacja (PKD 61); 
18) naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33); 
19) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);  
20) wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35);  
21) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);  
22) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z);  
23) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z);   
24) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z); 
25) sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.9);
26) pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z); 
27) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z); 
28) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z). 
2. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji od tych Akcjonariuszy, którzy nie godzą się na taką zmianę, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.